KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS

Informacja dotycząca wykazu oferentów - braki formalne

„Uzupełnienie  braków formalnych należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych tj. do dnia 22 marca 2022r.  Uzupełnienie składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów Programu pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026”. NIE OTWIERAĆ PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI” albo elektronicznie na adres aids@aids.gov.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Krajowego Centrum ds. AIDS (ePUAP) /wv1tw7e04g/skrytka, opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Złożenie uzupełnienia braków formalnych po upływie wskazanego powyżej terminu skutkuje odrzuceniem oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia (pisemnie lub elektronicznie) do siedziby Krajowego Centrum ds. AIDS”

Autor: Magdalena Iżycka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-16 08:39przez: Magdalena Iżycka
Opublikowano:2022-03-16 08:56przez: Maria Rogalewicz
Podmiot udostępniający: Krajowe Centrum ds. AIDS
Odwiedziny:3006

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.