KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KRAJOWEGO CENTRUM DS AIDS

Adresy skrytek:

/wv1tw7e04g/skrytkaESP

Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata KC ds AIDS.

Adres: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu (nie wymaga to konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego).

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Krajowego Centrum ds AIDS konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KC ds AIDS:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata KC ds AIDS.

 

Ponadto KC ds. AIDS korzysta z systemu e-Doręczeń.

adres e-Doręczń:  AE:PL-27317-37893-VAVGG-22

 

Autor: Krzysztof Kula

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-19 19:04przez: Krzysztof Kula
Opublikowano:2020-10-19 12:57przez: Krzysztof Kula
Podmiot udostępniający: KC ds. AIDS
Odwiedziny:5326

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.