Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS - Podstawy prawne działania Krajowego Centrum ds. AIDS

Podstawy prawne działania Krajowego Centrum ds. AIDS

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 60 z dnia 16 sierpnia 2019 r.) wraz z załącznikami.
Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych (wydanych na podstawie obowiązującej ustawy), nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

Wobec powyższego aktualną podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r., Nr 44, poz. 227).
Program zakłada przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS poprzez działania w pięciu obszarach:

  1. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa
  2. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych;
  3. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS;
  4. Współpraca międzynarodowa;
  5. Monitoring.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-19 19:06przez:
Opublikowano:2020-10-19 00:00przez: Maria Rogalewicz
Podmiot udostępniający: Krajowe Centrum ds. AIDS
Odwiedziny:5813

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo