Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Składnica akt

Składnica akt w Krajowym Centrum ds. AIDS działa na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 08/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. i przepisów:

- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396)

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375)

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284)

Ewidencję zasobu składnicy akt stanowią:

 1. spisy zdawczo-odbiorcze,
 2. wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,
 3. karty udostępniania dokumentacji,
 4. spis dokumentacji przekazanej na makulaturę lub zniszczenie,
 5. protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt do celów naukowo-badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownika instytucji lub osób przez niego upoważnionej i odbywa się stosownie do przepisów:

 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (tj.: Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm. i ustawa z dnia 25 lipca 2003r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Nr 166, poz. 1610)
 4. ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj.: Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.)
 5. ustawa z dnia 29 czerwca 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. i Nr 153 poz. 1271)
 6. ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.)
 7. ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Autor: Artur Świderski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-07 19:16przez: Artur Świderski
Opublikowano:2020-11-07 00:00przez: Maria Rogalewicz
Podmiot udostępniający: Krajowe Centrum ds. AIDS
Odwiedziny:3931

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo