Informacja o sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

Rok 2017 str. tyt. część 1 część 2a część 2b
Rok 2016 str. tyt.
część 1 część 2a część 2b
Rok 2015 str. tyt.  część 1  część 2a część 2b
Rok 2014 część 1 część 2a część 2b  
Rok 2013 część 1 część 2a część 2b  
Rok 2012 część 1 część 2 część 3